Home » geografia

geografia

Terytorium Rosji dzieli się na 5 głównych krain geograficznych:

Terytorium Rosji dzieli się na 5 głównych krain geograficznych: »

17 Lip, 2018

1. Nizina Wschodnioeuropejska, ciągnie się od zachodnich granic do Uralu, zajmuje większą cześć europejskiej Rosji, na południu styka się z łańcuchami Kaukazu. Składa

Ludność

Ludność »

17 Lip, 2018

148,4 mln mieszkańców (6 miejsce na świecie, 1994)

Rosja jest szostym panstwem na swiecie pod wzgledem zaludnienia (po Chinach, Indiach, USA, Indonezji i

Wody

Wody »

17 Lip, 2018

Ok. 70% powierzchni Rosji należy do zlewiska mórz polarnych, 20% do Oceanu Spokojnego, 8% przypada na obszar bezodpływowy Wołgi (zlewisko Morza Kaspijskiego), pozostałe

Roślinność

Roślinność »

17 Lip, 2018

Roślinność i gleby układają się równoleżnikowo, wyróżnia się 4 zasadnicze strefy:

tundrowa – zajmująca ok. 25% powierzchni, pozbawiona drzew, rosną tu głownie mchy,

Warunki klimatyczne

Warunki klimatyczne »

17 Lip, 2018

Na terenie Rosji wystepuje wielosc klimatow. W przeważającej części jest to klimat kontynentalny strefy umiarkowanej. Skrajnie zimny jego typ występuje na Syberii. Na

Geografia Rosji – informacje ogólne

Geografia Rosji – informacje ogólne »

17 Lip, 2018

ROSJA to najwiekszy kraj na swiecie, polozony we wschodniej Europie i Azji.

Oficjalna nazwa: Federacja Rosyjska.

Powierzchnia panstwa wynosi 17.075,4 tys. km2.

Ludnosc: