Home » geografia » Geografia Rosji – informacje ogólne

Geografia Rosji – informacje ogólne

ROSJA to najwiekszy kraj na swiecie, polozony we wschodniej Europie i Azji.

Oficjalna nazwa: Federacja Rosyjska.

Powierzchnia panstwa wynosi 17.075,4 tys. km2.

Ludnosc: 148 mln mieszkancow (stan na 1996 r.).

Jezykiem urzedowym jest jezyk rosyjski (grupa jezykow wschodnioslowianskich).

W sklad Rosji wchodzi 21 republik, 6 krajow, 50 obwodow (1 autonomiczny), 10 okregow autonomicznych oraz 2 miasta wydzielone (Moskwa i Petersburg).

Dlugosc granic ladowych – 20,3 tys km, morskich – 38 tys km.

Rosja graniczy z Norwegia, Finlandia, Estonia, Lotwa, Litwa, Bialorusia, Polska, Ukraina, Gruzja, Azerbejdzanem, Kazachstanem, Mongolia, Chinami i Korea Polnocna. Przez ciesnine Beringa Rosja graniczy z USA, zas przez ciesniny La Perouse’a i Kunaszir z Japonia.

Rosja ma dostep do morz: Baltyckiego, Azowskiego, Czarnego, Kaspijskiego, Japońskiego, Ochockiego, Beringa, Czukockiego, Wschodniosyberyjskiego, Łaptiewów, Karskiego, Barentsa i Białego.

Na europejską część kraju przypada 25% powierzchni i 78% ludności, na azjatycką (Syberia) aż 75% powierzchni i tylko 22% ludności.

  • Najdalej wysunięte punkty Rosji: na zachodzie (19°38′ długości geograficznej wschodniej) przecięcie połnocnego brzegu Mierzei Wiślanej (obwód kaliningradzki),
  • na wschodzie na kontynencie – Przylądek Die?niewa nad Ciesniną Beringa (169°40′ długości geograficznej zachodniej), natomiast na Wyspie Ratmanowa – Bolszoj Diomid (169°02′ długości geograficznej zachodniej),
  • na północy na kontynencie – przylądek Czeluskin na półwyspie Tajmyr (77°45′ szerokości geograficznej północnej), natomiast na wyspach w Archipelagu Ziemi Franciszka Józefa przylądek Fligieli (81°50′ szerokości geograficznej północnej),
  • na południu Rosja sięga do 41°48′ szerokości geograficznej po?udniowej we wschodniej części Kaukazu.