Home » geografia » Terytorium Rosji dzieli się na 5 głównych krain geograficznych:

Terytorium Rosji dzieli się na 5 głównych krain geograficznych:

1. Nizina Wschodnioeuropejska, ciągnie się od zachodnich granic do Uralu, zajmuje większą cześć europejskiej Rosji, na południu styka się z łańcuchami Kaukazu. Składa się z krystalicznej tarczy prekambryjskiej pokrytej utworami paleozoicznymi, w południowej części zaznaczają się wysoczyzny lessowe: Wyżyna Środkoworosyjska i Wyżyna Nadwołżańska, rozdzielone Niziną Ocko-Dońską. Rzeźbę północnej części niziny tworzą równoleżnikowe wzgórza morenowe: Wyżyna Wałdajska, Wyżyny Smoleńsko-Moskiewska, Uwał Północny i Nizina Dwińsko-Peczorska rozdzielona górami Timan.

2. Ural, góry uznawane za granicę między Europą i Azją, o wysokości do 1900 m n.p.m. Tworzą rodzaj bramy komunikacyjnej. Przedłużeniem gór na północy są: pasmo Poj-Choj, wyspa Wajgacz oraz Nowa Ziemia, których wzniesienia sięgają do 1070 m n.p.m.

Terytorium-Rosji1

3. Nizina Zachodniosyberyjska, częściowo zabagniona, o powierzchni ok. 2,5 mln km2, przez którą przepływają najdłuższe rzeki kraju: Ob i Jenisej. Na południu graniczy z Ałtajem (Biełucha, 4506 m n.p.m.).

4. Wyżyna Środkowosyberyjska, zajmująca środkową część Syberii, rozcięta kilkoma pasmami górskimi. Na południe od wyżyny wznoszą się pasma gór fałdowych Ałtaju, Przybajkala i Zabajkala.

5. góry południowej i wschodniej Syberii, do których należą m.in.: Sajan Zachodni i Wschodni, Tannu-Oła, rozdzielona rozległą Kotliną Tuwińską, oraz Góry: Bajkalskie, Barguzińskie, Jabłonowe, Borszczowoczne, przedzielone głębokimi zapadliskami tektonicznymi (w jednym z nich znajduje się najgłębsze jezioro świata – Bajkał, do 1620 m).

  • Od północy przylegają do gór wyżyny wulkaniczne – Witimska i Patomska. Na Dalekim Wschodzie leżą góry pochodzenia mezozoicznego: Burejskie, Sichote-Alin, Wierchojańskie oraz Pogórze Kołymskie przecięte przez łańcuch Gór Czerskiego (do 3147 m n.p.m.).
  • Między Górami Wierchojańskimi a Wyżyną Środkowosyberyjską rozciąga się rozległe obniżenie, zwane Równiną Jakucką lub Kotliną Leny. Wzdłuż wschodniego wybrzeża kontynentu azjatyckiego ciągną się młode góry fałdowe: Koriackie, półwyspu Kamczatka, góry łańcucha Wysp Kurylskich oraz wyspy Sachalin.
  • Góry Kamczatki (wulkan Kluczewska Sopka, 4750 m n.p.m.) i Kuryli odznaczają się silną działalnością wulkaniczną i trzęsieniami ziemi – jest to jedyny region w Rosji, w którym istnieją czynne wulkany i gejzery. Najwyższym szczytem kraju jest Elbrus (5642 m n.p.m. w Kaukazie).
Rosja w Internecie
российская природа
Rosja – Przyroda
GEO RUSSIA – География Информация о каждом субъекте Российской Федерации
Geografia Rosji
Климат в России
klimat w rosji
Климат
Klimat w Rosji
Моря и окены
Morza i oceany Rosji
Моря и океаны россии
Morza i oceany Rosji
Моря в России
Morza Rosji
Погода в России
Przyroda Rosji
Прогноз погоды в России
Prognoza Pogody
Гидрометцентр России
Instytut Meteorologiczny Rosji
Гидрометцентр России
Instytut Meteorologiczny Rosji