Home » kultura » Kultura Rosji – informacje ogólne

Kultura Rosji – informacje ogólne

Początki rosyjskiej kultury biorą się od czasu przyjścia chrześcijaństwa na Ruś, tysiąclecie którego było obchodzone w 1988 roku. Od tych czasów Rosja stała się spadkobierczynią bizantyjskiej kultury, w klasztorach i cerkwiach zaczęy się gromadzić literatury i sztuki, a one same po stuleciach przekształciły się w pomniki architektury.

Rosyjska literatura, powstała na przełomie X-XI w. w związku z rozwojem piśmiennictwa i kultury feudalnej Rusi. Jej fundamentem stała się ustna twórczość ludowa – tzw. byliny, skazy, pieśni, legendy i inne przejawy folkloru.

W rozwoju staroruskiej literatury XI-XIII w. znaczną rolę odegrały integralne związki Rusi z Bizancjum i kulturą południowosłowiańską, skąd przeniesione zostały na Ruś m.in. wzorce literatury religijnej.

Rosyjska sztuka, najstarsze zabytki na terenach Rosji pochodzą z paleolitu (statuetki, posążki zwierząt, rysunki naskalne itd.). Do epoki neolitu zaliczają sie wyroby ceramiczne, rzeźba ornamentalna w kamieniu i kości.

Z II-I tysiąclecia p.n.e. pochodzą wyroby artystyczne z metalu. Główną baze sztuki rosyjskiej stanowiła kultura plemion południowo- i wschodniosłowiańskich, a także sztuka bizantyjska i grecka.