Home » kultura » Rosyjska muzyka

Rosyjska muzyka

Rosyjska muzyka, rozwijała się dwutorowo – jako obrzędowa muzyka instrumentalna i świecka wokalna (pieśni wojenne w X i XI w., w późniejszym okresie ujmowane w cykle bylin, pieśni dworskie wykonywane przez tzw. bajanów na dworach książęcych), oraz jednogłosowa muzyka cerkiewna (znamiennyj razspiew – nazwa pochodzi od znamion, znaków pisma muzycznego).

Muzyka wielogłosowa (partiesnoje pienije) pojawiła się w Rosji w 2. połowie XVII w., najważniejszymi gatunkami wówczas były: religijny koncert chóralny a cappella, kantata, psalm. W XVIII w. powstawały w Rosji pierwsze teatry operowe, początkowo na dworach, kierowane przez artystów włoskich, a w 2. połowie XVIII w. teatry publiczne.

Do znanych twórców oper należeli: M.M. Sokołowski, J.I. Fomin, D.S. Bortnianski, także kompozytor dzieł instrumentalnych i religijnych wokalnych. Rosyjską muzykę wczesnoromantyczną reprezentuje kompozytor znaczących oper, A.N. Wierstowski, jednak rosyjski styl narodowy w muzyce stworzył dopiero M.I. Glinka: opery – życie za cara (Iwan Susanin, 1836), Rusłan i Ludmiła (1842), uwertury symfoniczne, romanse wokalne.

Do wybitnych twórców opery romantycznej w Rosji należą także: A.S. Dargomyżski (Kamienny gość, 1872), M.P. Musorgski (dramat muzyczny Borys Godunow, 1869, Chowańszczyzna, 1883), A.P. Borodin (Kniaź Igor, 1890), N.A. Rimski-Korsakow (Sadko, 1866), P.I. Czajkowski (Eugeniusz Oniegin,1878).

W latach 60. XIX w. powstała Potężna Gromadka, skupiająca najwybitniejszych (poza P.I. Czajkowskim) ówczesnych kompozytorów. Twórczość Czajkowskiego stanowi najdoskonalszy przykład rosyjskiego romantycznego stylu narodowego w muzyce: kompozytor zasłynął zarówno muzyką orkiestrową (6 symfonii, poematy symfoniczne, koncerty fortepianowe), jak i kameralną, pieśniową oraz baletową (Jezioro łabędzie, 1876, śpiąca królewna, 1889, Dziadek do orzechów, 1892).

Do znanych kompozytorów doby romantycznej należeli: A.G. Rubinstein, słynny pianista i założyciel Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego w Petersburgu, A.K. Głazunow, twórca znanych baletów, a pod koniec XIX w. A.K. Ladow, S.M. Lapunow. XX-wieczną muzykę rosyjską otwiera twórczość A.N. Skriabina, kompozytora ekspresjonistycznych poematów symfonicznych (Poemat ekstazy, 1905-1908, Prometeusz, 1908-1910) i muzyki fortepianowej. Wybitnym twórcą muzyki fortepianowej i symfonicznej był S.W. Rachmaninow.

Styl neoklasyczny reprezentuje twórczość S.S. Prokofiewa oraz częściowo I.F. Strawińskiego, kompozytora nowoczesnych brzmieniowo baletów: Pietruszka (1911) i święto wiosny (1913), wykonywanych przez Balety Rosyjskie S.P. Diagilewa.

Do wybitnych twórców muzyki rosyjskiej w XX w. należą: D.D. Szostakowicz, kompozytor oper (Lady Makbet mceńskiego powiatu, 1932, 2. wersja 1956), 17 symfonii, kwartetów smyczkowych, oraz A.I. Chaczaturian (I Symfonia, 1934, balety: Gajane, 1942, Spartakus, 1954). W 2. połowie XX w. tworzą: J.M. Bucko, G.I. Ustwolska, S.A. Gubajdulina, A.G. Schnittke, R.K. Szczedrin, A.P. Pietrow, wykorzystując nowe techniki muzyczne (serializm, aleatoryzm).

W najnowszej muzyce rosyjskiej oddźwięk znalazły style nawiązujące do tradycji (nowy neoromantyzm). Rosyjska muzyka ludowa od czasów średniowiecznych rozwijała się w śpiewach zwanych bylinami, opiewających słynnych bohaterów i działania wojenne. Powstawały również pieśni religijne, od XVI w. tworzono pieśni zwane „przeciągłymi”.

Cechą współczesnej rosyjskiej muzyki ludowej jest wielogłosowość (od 2 do 5 głosów), występowanie skal modalnych, śpiewność bogatej melodyki. Podstawowe gatunki: pieśni obrzędowe, epickie, liryczne, taneczne, żołnierskie. Główne instrumenty: rogi, flet, dudy, bałałajka, skrzypce, harmonia, harmonijka ustna, drumla.

Rosja w Internecie
Культура России
Kultura Rosji
„RealMusic” – для музыкантов и любителей музыки
Dla muzykow i milosnikow muzyki
„Песни.ру” – тексты и аккорды
Piesni.ru – piesni i akordy
Музыкальный портал
Portal muzyczny
Джаз в России
Jazz w Rosji
Московский международный Дом музыки
Moskiewski miedzynarodowy dom muzyki
Московская консерватория имени П.И. Чайковского
Moskiewskim Panstwowy Konserwatorium im. Czajkowskiego
В мире оперы
Swiat opery
„Классическая музыка”
Muzyka klasyczna
„Призрак оперы” – об опере и классической музыке
Opera i muzyka klasyczna
„Русский музыкальный академический каталог”
Rosyjski akademiczno muzyczny portal
„Классическая опера” – материалы об операх
Opera klasyczna
„Классическая музыка в России”
Muzyka klasyczna w Rosji
Международный конкурс им. П.И. Чайковского
Miedzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie
Московская филармоническая концертная организация
Moskiewska organizacja koncertowa