Home » rosja » Podział administracyjny

Podział administracyjny

Podstawową jednostką administracyjną pierwszego rzędu jest obwód (wg stanu na 1996 jest ich 49), istnieją poza tym dwa miasta wydzielone (Moskwa i Petersburg) oraz 6 tzw. krajów – duzych powierzchniowo jednostek, które obejmują regiony słabiej rozwinietę gospodarczo.

Szczególną formą jednostek administracyjnych na szczeblu obwodu są republiki autonomiczne, tworzone na obszarach zamieszkanych przez mniejszości narodowe. Jest ich 21 i należy do nich 16 byłych republik oraz 5 byłych obwódow autonomicznych.
Okręgi federalne

Dekretami Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 849 z dn. 13.05.2000 r. „O pełnomocnym przedstawicielu Prezydenta Federacji Rosyjskiej w okręgu federalnym” i nr 1149 z dn. 21.06.2000 r. „W kwestia zabezpieczenia działalności urzędu pełnomocnych przedstawicieli Prezydenta Federacji Rosyjskiej w okręgach federalnych” były utworzone nowe jednostki terytorialnego podziału państwa, a właściwie 7 okręgów federalnych.

* Centralny okręg federalny
* Połnocno-Zachodni okręg federalny
* Południowy okręg federalny
* Nadwołżański okręg federalny
* Uralski okręg federalny
* Syberyjski okręg federalny
* Dalekowschodni okręg federalny

Podział-administracyjny1