Home » turystyka » Historia Moskwy

Historia Moskwy

ślady istniejących na terenie Moskwy osad pochodzą z IV-III w. p.n.e., a pierwszy zapis dotyczący Moskwy z 1147. W 1156 z rozkazu Jurija Dołgorukiego wybudowano gród obronny. Od XIII w. stolica niewielkiego księstwa, w 1237 zdobyta i zniszczona przez Batu-chana. W latach 1339-1340 wielki książę włodzimierski, Iwan I Kalita, przeniósł na stałe do Moskwy stolicę Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Iwan I Kalita rozbudował moskiewską twierdzę (Kreml), otaczając ją nowymi wałami obronnymi.

Miasto szybko przekształciło się w wielki ośrodek handlowy, rzemieślniczy, stało się centrum kultury ogólnoruskiej. W XVI w. kremlowską twierdzę otoczono murem, zachowanym do czasów współczesnych. Za czasów panującego w Moskwie w latach 1533-1584 Iwana IV Groźnego miasto otrzymało połączenie morskie, poprzez Morze Białe, z krajami Europy Zachodniej.
W 1563 otworzono pierwszą drukarnię. W XVII w. powstały liczne dwory i pałace należące do kupców, bojarów, szlachty i bogatych rzemieślników. W XVII w. Moskwa stała się rosyjskim centrum handlowo-przemysłowym z licznymi warsztatami rzemieślniczymi i pierwszymi manufakturami. Za panowania Piotra I otwarto Szkołę Nauk Nawigacyjnych i Matematycznych, Szkołę Medyczno-Chirurgiczną, ukazała się pierwsza rosyjska gazeta.

W 1712 Piotr I przeniósł stolicę z Moskwy do Petersburga, nowo powstałego miasta nad Newą. Moskwa pozostała jednak centralnym ośrodkiem imperium i nadal się rozwijała. W 1755 z inicjatywy M. Łomonosowa założono w Moskwie pierwszy rosyjski uniwersytet.

W 1812 Moskwę okupowała armia napoleońska, która, wycofując się po 35 dniach, spaliła miasto – zniszczeniu uległo 3/4 budynków. Po zniesieniu obowiązku pańszczyzny w 1861, rozpoczął się masowy napływ do miasta chłopów, powstawały liczne fabryki i zakłady przemysłowe. W marcu 1918 utworzony przez bolszewików rząd przeniósł swą siedzibę do Moskwy.

Podczas II wojny światowej moskiewska bitwa ocaliła miasto. Po II wojnie światowej nadal się rozwijało. Po rozpadzie ZSRR i tzw. puczu sierpniowym (19-21 sierpnia 1991) Moskwa stała się stolicą Rosji, która w tym czasie proklamowała niepodległość.